ขสมก. จับมือ TPRO จัดอบรมหลักสูตร BMTA Smart Driver เพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ

ขสมก. จับมือ TPRO  จัดอบรมหลักสูตร BMTA Smart Driver

เพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ

 

 

          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ สถาบันอบรมการขับขี่มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น   (TPRO) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver”เพื่อเพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถ ขสมก. ณ ศูนย์ฝึกอบรม TPRO  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

          นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ร่วมมือกับ บริษัท ทีทีเค เอเชีย   ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งมีสถาบันฝึกอบรมการขับขี่ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (TPRO)  ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานขั้นสูงของญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver”  สำหรับพนักงานขับรถ ขสมก. ที่เคยเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ และได้รับ  การร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานขับรถโดยสารใหม่ พนักงานเก็บค่าโดยสารที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ  และพนักงานที่  ยังไม่ผ่านการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นคู่สัญญาซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารของ ขสมก. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคม บนพื้นฐานของการเป็นพนักงานขับรถที่ดี

          สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver” ขสมก. ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 26 ธ.ค. 61 โดยจัดอบรมพนักงานขับรถ จำนวน 20 รุ่น รวม 460 คน และในปี 2562 จัดอบรม จำนวน 38 รุ่น รวม 912 คน โดยได้มีการจัดอบรมแล้ว จำนวน 14 รุ่นตลอดโครงการมีพนักงานผ่านการอบรมแล้วจำนวน 796 คน ซึ่งภายหลังการอบรมขสมก. จะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด ไม่ถูกร้องเรียน ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับธนาคารความดี  ได้รับคำชมเชย  มีความเสียสละ และหารายได้ภายในสายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 5 คน ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยคณะผู้บริหารขสมก. มีกำหนดเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver” รุ่นที่ 15 ในวันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.  ณ  ศูนย์ศึกอบรม TPRO  ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

……………………………………………………………..

 

                   ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348 ทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาพประกอบ: 
0001
0002
0003
0004
0005
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: