ขสมก. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

          วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ., นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร., นายคมสันโชติประดิษฐ์ ช.ผอก.ฝรร. รักษาการในตำแหน่ง รอง ผอก.ฝรร., นายสมควร นาสนม ช.ผอก.ฝรอ.1, นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ช.ผอก.ฝรอ.2, นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝผพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก.

ภาพประกอบ: 
38270
524440
38269
38271