ขสมก. คลายล็อกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร ต้อนรับเปิดเทอม

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานประจำรถ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
✅ ผู้ใช้บริการสามารถนั่งได้ทุกที่นั่ง
✅ ยืนโดยสารห่างกัน อย่างน้อย 30 เซนติเมตร (คันละไม่เกิน 20)
✅ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
✅ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
✅ สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่บนรถโดยสาร
สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1348 หรือ www.bmta.co.th

 

ภาพประกอบ: 
02114
5897