ขสมก.แจ้งทะเบียนรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ก่อนใช้บริการ

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 009 /2563
ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563

ขสมก.แจ้งทะเบียนรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ก่อนใช้บริการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทยอยแจ้งหมายเลขทะเบียนรถตู้โดยสารประจำทาง ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนก่อนตัดสินใจใช้บริการ เนื่องจากรถตู้โดยสารดังกล่าว จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง พบว่า ปัจจุบันยังมีเจ้าของรถตู้โดยสารบางราย ฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มาวิ่งให้บริการประชาชน ซึ่งรถตู้โดยสารดังกล่าว มีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และถังก๊าซก็จะหมดอายุการรับรองคุณภาพ อีกทั้ง บริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัย ให้กับรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขสมก.จึงได้สำรวจหมายเลขทะเบียนรถตู้โดยสารประจำทาง ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในแต่ละเดือน พร้อมทั้ง ทยอยแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารรับทราบ เพื่อจะได้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ก่อนตัดสินใจใช้บริการ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีรถตู้โดยสารครบกำหนดอายุการใช้งาน ดังนี้
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 - 6300 กทม.ลงมา ( 14 - 6299, 14 - 6298, ...) และ หมายเลข 15 - 8140, 15 - 8715, 15 - 8828, 15 - 8962, 15 - 9207, 15 - 9211, 15 - 9243, 15 - 9573 กทม.
2. เดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 - 6601 กทม. ลงมา ( 14 - 6600, 14 - 6599, ... ) และ หมายเลข 15 - 8794, 15 - 8834, 15 - 8913, 15 - 9067 กทม.
3. เดือนเมษายน 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 - 6901 กทม.ลงมา (14 - 6900, 14 - 6899, ...) และ หมายเลข 15 - 8681, 15 - 8949, 15 - 9022 กทม.
4. เดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 - 7199 กทม.ลงมา (14 - 7198, 14 - 7197, ...) และ หมายเลข 15 - 8898, 15 - 9194, 15 - 9209, 15 - 9578 กทม.
5. เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ หมายเลข 14 - 7400 กทม.ลงมา (14 - 7399, 14 - 7398, ...) และ หมายเลข 15 - 7831, 15 - 8022, 15 - 8946, 15 - 9085 กทม.
ทั้งนี้ ขสมก.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ได้กวดขันจับกุมรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ซึ่งหากตรวจพบ จะดำเนินการยกเลิกสัญญา และถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11 กรณี ตรวจพบรถตู้โดยสารถูกยกเลิกสัญญาและถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11 แล้ว แต่ยังนำมาวิ่งให้บริการประชาชน จะดำเนินการถอดแผ่นป้ายทะเบียน และออกใบสั่งต่อไป

............................

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

ภาพประกอบ: 
00963