ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ข่าวฉบับที่  001 /2564 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

ภาพประกอบ: 
12164
12164
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: