ขสมก.เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 132 พระโขนง (สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) – การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) เริ่มให้บริการ 5 มี.ค.นี้

ข่าวฉบับที่ 006 /2564                                                                   ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

 

ขสมก.เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 132
พระโขนง (สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) – การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี)
เริ่มให้บริการ 5 มี.ค.นี้

                     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 132 เส้นทางพระโขนง (สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) – การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) เพื่ออำนวย
ความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

                    นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า

ตามที่ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ สาย 132 ได้ยุติการเดินรถตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562
ส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณการเคหะแห่งชาติ (บางพลี) ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรถโดยสาร
ประจำทางวิ่งให้บริการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  ขสมก. มีความห่วงใยประชาชน จึงเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 132 วิ่งระหว่าง พระโขนง (สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) - การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV) จำนวน 15 คัน จัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง ในอัตรา 13, 15, 17, 19, 21, 23 และ 25 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.  โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

                   เที่ยวไป เริ่มต้นจากอู่บางพลี ไปตามถนนโครงการการเคหะแห่งชาติ (บางพลี) ผ่านการเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางนา – ตราด ถึงสี่แยกบางนา เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิท สุดเส้นทางที่พระโขนง (บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช)

                  เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากพระโขนง (บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) ไปตามถนนสุขุมวิท
ถึงสี่แยกบางนา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางนา - ตราด ถึง กม.23  ขึ้นสะพานกลับรถ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโครงการการเคหะแห่งชาติ (บางพลี) ผ่านการเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) สุดเส้นทางที่อู่บางพลี

 

...................................................................................................................

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ แนะนำบริการ

                             ได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 05.00 - 22.00 น.
 

ภาพประกอบ: 
ข่าวฉบับที่ 006/64_4มี.ค.64
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: