ขสมก.เปิดรับผู้มีสิทธิ์ โครงการ “ม 33 เรารักกัน” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

ข่าวฉบับที่007/2564  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมความพร้อมในการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วประจำวันที่งหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ม 33 เรารักกัน” สามารถซื้อบัตรโดยสารดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร กว่า 30 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า
ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “ม 33 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกลุ่ม “ผู้ประกันตน มาตรา 33”
โดยมอบเงินเยียวยา คนละ 4,000 บาท ตลอดโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนด  นำไปใช้ชำระค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่าง ๆ ณ ร้านค้า
ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง ร้านค้าที่ลงทะเบียน “เราชนะ” และระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ (ยกเว้นทางอากาศ)   ในส่วนของ ขสมก. ได้มีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าว   โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์
ในโครงการ  สามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร กว่า 30 แห่ง  เพื่อนำบัตรโดยสารดังกล่าว  มาใช้ชำระค่าบริการบนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ขสมก. ได้เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ทั้งผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
(กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน) สามารถนำเงินช่วยเหลือไปซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เช่นเดียวกับโครงการ “ม 33 เรารักกัน” พร้อมทั้งยกเลิกค่าธรรมเนียมบัตร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อลดการสัมผัสเงินสด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

…………………………………

                     ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th, facebook BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ศูนย์ Call Center 1348 
ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาพประกอบ: 
072564
072564_1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: