ขสมก.เตรียมประกาศยกเลิกการประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน พร้อมพิจารณาแนวทางการจัดซื้อใหม่

ภาพประกอบ: 
10