ขสมก.ร่วมแจกอาหาร น้ำดื่ม ขนม ให้กับประชาชน ที่เดินทางมาเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพประกอบ: 
007