ขสมก.ร่วมกับ 2 หน่วยงาน กำหนดมาตรการกวดขันจับกุม รถตู้โดยสารสาธารณะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

ขสมก.ร่วมกับ 2 หน่วยงาน กำหนดมาตรการกวดขันจับกุม
รถตู้โดยสารสาธารณะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
 
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำหนดมาตรการกวดขันจับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร โดยจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ ขสมก. ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 กรณีถังก๊าซ NGV ภายในรถแท็กซี่ ระเบิดขณะเติมก๊าซ เป็นเหตุให้คนขับรถแท็กซี่และพนักงานเติมก๊าซได้รับบาดเจ็บสาหัส องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง) มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง เพราะปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง ฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มาวิ่งให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ที่ห้ามมิให้ผู้ประกอบการนำรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีมาวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากรถตู้โดยสารดังกล่าวมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง เพราะระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง และสายไฟภายในรถจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน รวมทั้งถังก๊าซก็จะหมดอายุการรับรองคุณภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
จากสถิติรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561 พบว่ามีจำนวน 1,993 คัน ซึ่งผู้ประกอบการได้นำรถตู้โดยสารใหม่ มาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารคันเดิมแล้ว จำนวน 340 คัน คงเหลือรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จำนวน 1,653 คัน และมีบางส่วนฝ่าฝืนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน ขสมก.จึงร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการกำหนดมาตรการกวดขันจับกุมผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ฝ่าฝืนนำรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มาวิ่งให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร โดยจัดการประชุมเตรียมความพร้อม และแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ ขสมก. ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 
……………………………………
 
​ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาพประกอบ: 
0003
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: