ขสมก.ร่วมกับ ปตท.จัดพิธีแถลงข่าวรถโดยสาร ขสมก.พร้อมใช้น้ำมันดีเซล B20

ขสมก.ร่วมกับ ปตท.จัดพิธีแถลงข่าวรถโดยสาร ขสมก.พร้อมใช้น้ำมันดีเซล B20
 
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีแถลงข่าวรถโดยสารของ ขสมก.พร้อมใช้น้ำมันดีเซล B20 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดถนน การตรวจจับควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน ซึ่งขณะนี้
รถโดยสารของ ขสมก.ได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันดังกล่าวแล้ว จำนวน 815 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562
เป็นต้นมา และจะเปลี่ยนมาใช้ครบทุกคัน รวม 2,075 คัน ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ขสมก.ได้กำหนดมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังนี้
1. ตรวจวัดควันดำรถโดยสารก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน โดยห้ามมิให้รถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน ออกวิ่งโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งเข้าซ่อมบำรุงโดยทันที
2. ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันดีเซล รวมทั้งการล้างทำความสะอาดท่อพักไอเสีย ก่อนรอบปกติ
3. กำชับให้พนักงานขับรถโดยสาร ออกรถด้วยเกียร์ 1 ทุกครั้ง เพื่อลดการปล่อยควันดำ
ทั้งนี้ ขสมก.และปตท.มีความพร้อมในการนำน้ำมันดีเซล B20 มาใช้กับรถโดยสารของ ขสมก. เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน ช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแถลงข่าว ขสมก.ร่วมกับ ปตท. ประกาศความพร้อมรถโดยสารใช้น้ำมันดีเซล B20 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
 
****************************************
 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ
สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาพประกอบ: 
1111
2222
3333
4444
5555
6666
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: