ขสมก.ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนาม MOU การให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510

ขสมก.ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนาม MOU
การให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จะดำเนินโครงการนำร่องบริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด (Cashless) บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 ทุกคัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มาใช้วางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” (Cashless Society) ขสมก.จึงร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ดำเนินโครงการนำร่อง บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 ทุกคัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสาร ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) บนรถโดยสารด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
1. ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นแรก (เวอร์ชั่น 2.0), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (เวอร์ชั่น 2.5)
และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 4.0
2. ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต แบบ contactless ของธนาคารต่างๆ
3. ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ QR Code ของทุกธนาคาร
4. ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรโดยสารดังกล่าวได้บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 และจุดจำหน่ายบัตรที่ป้ายรถโดยสารประจำทาง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งบัตรโดยสารดังกล่าวจะมีมูลค่าภายในบัตร จำนวน 50 บาท ผู้ใช้บริการ สามารถเติมเงินในบัตรได้ 3 วิธี ดังนี้
- เติมเงินผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร - เติมเงินผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคาร
- เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดย ขสมก.จะมีส่วนลดให้กับผู้ใช้บริการ ที่ซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ดังนี้
- ผู้ใช้บริการที่ซื้อบัตร 10,000 ใบแรก ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2562 สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 40 บาท
- ผู้ใช้บริการที่นำบัตรมาเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับมูลค่าภายในบัตรเพิ่มอีก 50 บาท (จำกัดจำนวน 2,000 ใบ)
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรโดยสารล่วงหน้า (ตั๋วรายเดือน - รายสัปดาห์, บัตรนักเรียน - นักศึกษา) ในการเดินทางได้ตามปกติ โดยกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ระหว่าง ขสมก.โดย นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย โดยนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 
 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือแนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th. / Facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ call center 1348 ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

 

ภาพประกอบ: 
1234
4567
5623
7894
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: