ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

 

          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 18 เม.ย. 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,686 คัน จำนวน 20,263 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 117 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 เม.ย. 62 
    2. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ดังนี้
           - สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536 
          - สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
          - สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511
          - สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73 ก ,75 และ 501 
    3. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่
          - สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 16 - 20 คัน
          - สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉลี่ยวันละ 6 - 9 คัน 
          - สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 6 - 10 คัน
          - สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 - 10 คัน
          - สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 - 8 คัน
        สำหรับวันที่ 13 - 15 เม.ย. 62 จะปรับการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการ
    4. จัดรถ Shuttle Bus จำนวน 2 เส้นทาง (ให้บริการเฉพาะวันที่ 12 และ 18 เม.ย. 62) ดังนี้
         - เส้นทางวงกลมอู่หมอชิต 2 
         - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 3 - 5 คัน 
         - เส้นทางอู่หมอชิต 2 - อนุสาวรีย์ชัยฯ วันละ 8 - 10 คัน 
    5. จัดเดินรถปรับอากาศร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ - สระบุรี จำนวน 15 คัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 เม.ย.62 โดยจอดรับ - ส่งในช่องทางเดินรถของ บขส. ทั้งต้นทางและปลายทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารของกรมการขนส่งทางบก
    6. จัดเดินรถให้บริการ “ฟรี”วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย. 62 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยให้บริการฟรีตลอดวัน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ

         ด้านความปลอดภัย ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอดสนิท และปิดก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวา หรือขับแข่งแซงกัน ไม่จอดรถแช่ป้าย เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นอกจากนี้ ขสมก.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ณ บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพทั้ง 4 สถานี รวมทั้ง จัดอัตรากำลังสายตรวจพิเศษ ให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตามจุดสำคัญต่างๆในเส้นทาง

         ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ขสมก.ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 10 เม.ย. 62 ณ เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม และนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ พร้อมพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ และรถยนต์ตรวจการณ์ของ ขสมก. เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถโดยสารของ ขสมก. ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระบบรถโดยสารประจำทาง ซึ่งสอดรับกับนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมที่ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันให้บริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัดและปลอดภัย”

         นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 11 - 18 เม.ย. 62 ขสมก.ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินรถ แก่ประชาชน ดังนี้ 
          - ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร 02 247-1275-6
          - ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8 
          - Call Center 1348

……………………………………………….

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เฉพาะวันที่ 15 -16 เม.ย.62 ให้บริการตลอด 24 ชม.

ภาพประกอบ: 
1234
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: