ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนไปร่วมสวดมนต์ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3 ธันวาคม 2563

สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

ภาพประกอบ: 
136
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: