ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชน ไปชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนไปชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562

 

                        นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  และเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  ขสมก.จึงจัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปชมพระราชพิธีฯ และชื่นชมพระบารมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.    จัดเดินรถเฉพาะกิจ (รถโดยสารธรรมดา)  (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ให้บริการวันที่ 1 และ 7 พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น.  หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด  โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

       เส้นทางที่ 1    อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง                                            

       เส้นทางที่ 2     สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามหลวง                                       

       เส้นทางที่ 3     วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 4     สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 5     สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 6     สถานีรถไฟหัวลำโพง - สนามหลวง 

 

2.   จัดเดินรถ Shuttle Bus (รถโดยสารธรรมดา) (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง  และรถเฉพาะกิจ
(รถโดยสารธรรมดา)  (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ให้บริการระหว่าง วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด  โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

      รถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง  ได้แก่

       เส้นทางที่ 1     เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 2     สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 3     สโมสรทหารบก, กทม.2 - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 4     ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 5     ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา,

                              สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่    -  สนามหลวง

       เส้นทางที่ 6     อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 7     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 8     ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 9     เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 10   พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 11   เซ็นทรัลเวสเกต - สนามหลวง

              

      รถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง  ได้แก่

       เส้นทางที่ 1    อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง                                            

       เส้นทางที่ 2     สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามหลวง                                       

       เส้นทางที่ 3     วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 4     สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 5      สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง

       เส้นทางที่ 6      สถานีรถไฟหัวลำโพง – สนามหลวง

     

3.   จัดเดินรถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) และรถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) ให้บริการระหว่างวันที่  5 - 6 พฤษภาคม 2562  โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

        รถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง  ได้แก่

        เส้นทางที่ 1     เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ - สนามม้านางเลิ้ง

        เส้นทางที่ 2     สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนามม้านางเลิ้ง

        เส้นทางที่ 3     สโมสรทหารบก, กทม.2 - สนามม้านางเลิ้ง

        เส้นทางที่ 4     ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - สนามม้านางเลิ้ง

        เส้นทางที่ 5     ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา,

                                สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่    -  บ้านมนังคศิลา

        เส้นทางที่ 6     อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา - บ้านมนังคศิลา

        เส้นทางที่ 7     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - บ้านมนังคศิลา

        เส้นทางที่ 8     ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน - บ้านมนังคศิลา

        เส้นทางที่ 9     เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา - วัดเทพศิรินทร์

       เส้นทางที่ 10   พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข - เชิงสะพานพระราม 8

       เส้นทางที่ 11   เซ็นทรัลเวสเกต – เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

 

        รถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง  ได้แก่

       เส้นทางที่ 1    อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามม้านางเลิ้ง                                   

       เส้นทางที่ 2     สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามม้านางเลิ้ง                                

       เส้นทางที่ 3     วงเวียนใหญ่ - สะพานพระพุทธยอดฟ้า

       เส้นทางที่ 4     สนามศุภชลาศัย - บ้านมนังคศิลา

       เส้นทางที่ 5      สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

       เส้นทางที่ 6      สถานีรถไฟหัวลำโพง – บ้านมนังคศิลา

 

        ทั้งนี้   การจัดเดินรถระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2562  มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

  1. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ให้บริการเดินรถทั้ง 17 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง
    ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด
  2. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  ให้บริการเดินรถทั้ง 17 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารธรรมดา ตั้งแต่เวลา
    09.00 - 24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด

 

....................................................................................

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ  สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือแนะนำบริการได้ที่ call center 1348  ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.
 

 

ภาพประกอบ: 
0107
0204
0506
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: