ขวดน้ำตกหล่นบนรถเมล์สาย 182

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นจากป้ายยูเนี่ยนมอลล์มาลงป้ายลาดพร้าว 93 ช่วงเวลาประมาณ21:30 ขวดน้ำสีฟ้าๆเขียวๆ สตาร์บัคส์ 17 ออนซ์ คาดว่าตกบริเวณเบาะเดี่ยวด้านขวาหลังสุด ***มีผลต่อจิตใจอย่างมาก*** หมายเลขตั๋ว 588136 #ท่านใดพบเห็นรบกวนติดต่อ เบลล์ 089-499-7156