ขยายเส้นทางรถเมล์สาย 89 ไปจนถึงวงเวียนนครอินทร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จะรบกวนเสนอให้ขยายเส้นทางเดินรถของรถเมล์สาย 89 จากเดิมที่จะสิ้นสุดตลิ่งชัน(สวนผัก) ให้ไปสิ้นสุดที่วงเวียนนครอินทร์แทน(ระยะทางประมาณ 2.5กม.) เนื่องจากในจุดดังกล่าวจะมีบ้านเรือนประชาชนตั้งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก รวมกับที่มีเอกชนเข้ามาเปิดสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น Homework, Homepro, The Walk และล่าสุดที่พึ่งเปิดดำเนินการก็คือ SB Design Square กับ The Crystal จึงทำให้ประชาชนมีความต้องการเข้าไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในถนนช่วงดังกล่าว ยังมีรถบริการสาธารณะไม่เพียงพอ(รถขสมก.สาย 751, 64 รอนานมากครั้งละ 1 ชั่วโมง) อีกทั้งรถเมล์สาย 89 ยังเป็นจุดเชื่อมต่อ กับรถไฟฟ้า BTS ที่บางหว้า ซึ่งจะสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะต่อรถเมล์ ไปยังวงเวียนนครอินทร์ในช่วงเวลาเลิกงาน (รถเมล์สาย 751 จะเดินรถคันสุดท้ายมาถึงบางหว้าประมาณไม่เกิน 19.00น.จึงทำให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้บริการ สาย 751 ได้เนื่องจากมาไม่ทันเวลา) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับ