ขยายเพิ่มระยะทางจุดเร่ิ่มต้นสาย 36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 36 จากเดิมจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่หลังศูนย์วัฒนธรรม อยากให้ขยายจุดเริ่มต้นไปที่ใต้ทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย ใกล้ๆแยกถนนลาดพร้าวหรือจะเป็นที่ใกล้ๆกับที่ตั้งสำนักงานเขตวังทองหลางแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีสาย 36ก วิ่งผ่านแต่มีรถเมล์น้อยมากและรถสองแถววิ่งก็คนเต็มตลอดไม่พอในชั่วโมงเร่งด่วน ขอโปรดพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ