ขมชมเชย พกส.สาย 37 ชื่อ รมิตา เหล็กงาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ (12 พ.ย.) เวลาประมาณเที่ยง ขึ้นรถโดยสารสาย 37 จากหน้าวัดประเสริฐฯไปลงบิ๊กซีดาวคะนอง พกส.ชื่อ รมิตา เหล็กงาม พูดจาอ่อนหวานไพเราะ มี "ค่ะ" ลงท้ายทุกคำ จึงขอชมเชยมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป