ขณะนี้ เอาเปรียบผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เอาเปรียบผู้โดยสาร เมล์113 มีนบุรี-หัวลำโพง ออกจากอู่มีนฯ เมื่อถึงหมู่บ้านศรีประจักษ์ สุขาฯ 3 มีเมล์113 อีกคันหนึ่งจอดเสียอยู่ ทำให้(ผู้โดยสารหลายสิบคนจากรถคันที่เสียต้องมาขึ้นรถเมล์113คันนี้ที่ขับผ่าน(ต้องได้ขึ้นฟรี)แต่กระเป๋ารถเมล์และคนขับเมล์113ที่ขับผ่านนี้ กลับเรียกเก็บเงิน(ให้ผู้โดยสารต้องจ่ายอีกครั้ง)โดยอ้างว่าคนล่ะอู่(?) เมื่อท้วงว่าอู่มีนฯ เหมือนกัน ได้รับคำตอบว่าคนล่ะเจ้าของ(?) สร้างความไม่พอใจแก่ผู้โดยสารนัยร้อยชีวิตบนรถ เป็นการเอาเปรียบผู้โดยสาร(ค่าใช้จ่าย)

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้่องเรียนสาย 113 เอาเปรียบผู้โดยสาร เมื่อรถเสียและไปต่อสาย 113 และเสียค่าโดยสาร ได้ประสานผู้ประกอบการสาย 113 เรื่องนี้แล้ว การที่รถในสาย 113เสีย และไปต่อ 113 ถ้าเป็นรถประเภทเดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ( ถ้ารถธรรมดาเสีย 113 ต่อ รถธรรมดา 113 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ถ้าพบเหตุการณ์เช่นช่วยแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ และ วันเดือนปี ที่เกิดเหตุแจ้งเข้ามา เพื่อเป็นข้อมูลให้ ผู้ประกอบการตรวจสาอบหาตัวผู้ที่กระทำผิดส่งมาสอบสวนและลงโทษต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา