ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กรกฎาคม 18, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,268,675.51
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: