ก่อนจะเเปลี่บนป้าย ติดกล้อง รับ AEC ปรับปรงมาตรฐานการบริการก่อนดีกว่าไม๊

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เอาจริง ๆ น่าจะปนับปรุงเจ้าหน้าที่ดีกว่าไม๊ ขับรถกระชากไปไหนไม่เข้าใจ สงสารคนแก่ กระเป๋าดุยังกะนางยักษ์ ขับรถไม่ชิดซ้ายเตรียมจอดเลย ขวาตลอด จนต้องไปโบกกันกลางถนนละ เคยเห็นคนออกไปโบก ดันเร่งเครื่องเหมือนหนีตำรวจสุดท้ายบ่นขาดทุน ๆ ก็คนจะขึ้นไปจ่ายตังให้ยังไม่รับเค้าเลยนี่นา เยอะ ปรับปรุงมาตรฐานบริการก่อนเลยดีกว่าไม๊

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ