กิริยาวาจาพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เรือง พนักงานเก็บค่าโดยไม่สุภาพ แก้ปัญหาไม่เหมาะกับสถาณการณ์ภายในรถ เนื่องจากรถเมล์ สาย 40 ระหว่างเส้นทางโลตัส ปิ่นเกล้า ถึงถนนอิสรภาพ ในเวลาประมาณ 2 ทุ่มเศษของวันนี้ ได้ขึ้นรถโดยสารมาซึ่งขณะนั้นภายในรถโดยสารว่าง 50 เปอร์เซ็นของทุกวัน ไม่แออัดยัดเยียดเลย แต่พนักงานเก็บเงินพยายามจะยัดผู้โดยสารเข้าไปข้างใน โดยเกรงว่าคนทีหลังจะขึ้นไม่ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงขณะนั้นรถว่างมีที่ยืนอยู่อย่างสบาย ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเบียดกันตรงกลางก็ได้ ซึ่งตลอดเส้นทางมีผู้โดยขึ้นมาเพียงคนเดียว ส่วนมากจะลง เมื่อมีที่นั่งแล้วก็เดินไปนั่ง แค่นี้มันก็เหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว การแสดงกิริยาไม่พอใจของพนักงานเก็บเงินที่ไม่พอใจที่เราไม่เดินเข้าอัดกันตรงกลางซึ่งมีคนอยู่แล้ว และรถก็ว่างพอที่จะยืนห่างๆ กันก็ได้ ไม่เห็นจะกีดขวางอะไร สิ่งนี้สร้างความไม่พึงพอใจกับการบริการของพนักงานเก็บเงินของรถสายนี้อย่างมาก พูดจาแสดงถึงการใช้อารมณ์ กรรโชก วางอำนาจ มีทีท่าโต้เถึยงไม่หยุดกับผู้โดยซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินใช้บริการทุกวัน สิ่่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นการรบกวนผู้โดยสารมากเกินไป ไม่สุภาพเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นต้องพิจารณาอบรมตักเตือนพนักงานอย่าให้เกิดสิ่งนี้อีก จากเลขตั๋วโดยสาร : TSB-GO เลขตั๋ว 4-39 54-121223-00-5350 วันที่และเวลา : 12.12.2023 20:39 ทิศทาง: ขาไป ราคา 20 บาท จากข้อมูลภายในตั๋วโดยสาร จะระบุได้ว่าคันไหน หมายเลขอะไร รวมทั้งชื่อคนขับ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร