การไม่รักษาเวลา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขสมก. ควรจะอบรมพนักงานให้ทำงานเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ รับผิดชอบต่อหน้าที่มากกว่านี้ ทุกคนรู้ตารางเวลา ก่อนทำหน้าที่ในเส้นทาง ควรเตรียมพร้อมสภาพร่างกายตัวเอง รับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นึกจะจอดพักรถก็จอด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ