การให้รายละเอียดเส้นทางและการสอบถามข้อมูล

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีการระบุรอบเวลาเดินรถให้ถูกต้องและมีความละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้ค่ะ ยกตัวอย่าง ในแต่ละสาย มีรอบเดินรถ กี่รอบ เวลาไหนบ้าง และถึงแต่ละจุดรับส่งกี่โมง และควรให้ข้อมูลอย่างสุภาพ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ