การให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดป้ายค่ะขับเลยไปรถก็ไม่ได้เต็มไม่เข้าใจว่าทำไมไม่จอดเจอ2รอบแล้วรับไม่ได้แล้วก็ขับเร็วมากจอดก็ไม่เคยตรงป้าย ฝากด้วยน่ะค่ะเพราะเจอบ่อยมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ