การให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนขนส่งมวลชน สาย 142 นายนิติพัฒน์ ทิมทอง เป็นผู้ขับ เวลา 6.35 เลขข้างรถ 3-45077 เลขทะเบียนรถ 13-0962 ปิดประตูหนีบใส่ผู้โดนสาร ไม่ได้รับคำขอโทษแต่อย่างใด หากคนขับรถไม่ประสงค์จะให้บริการก็ควรเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับ เพราะคนขับคนอื่นให้บริการดิ มาตลอด ควรปรับปรุงนะครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ