การให้บริการเดินรถ รถสาย178

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การวิ่งให้บริการไม่สมดุลรถฝั่งไปแยกเกษตรมีจำนวนเที่ยวน้อยกว่าทางถนนสุคนธสวัสดิ์ ทำให้คนที่รอจากถนนสุคนธสวัสดิ์มุ่งหน้าไปแยกเกษตรรอนาน ล่าสุดต้อนเข้า วันนี้ รอรถตั้งแต่7โมงตรงถึง8โมงยังไม่มีรถสาย178ผ่านเลย จึงทำใหต้องเดินทางไปที่แยกสุคนธ สวสดิ์จึงจะได้ขึ้น เสียเวลามาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ