การให้บริการสาย 543 ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการรถสาย 543 ก เป็นประจำทุกเช้า สังเกตเห็นว่า ในช่วงเช้า ชั่วโมงเร่งด่วน รถสายนี้มีน้อยมาก บางวันต้องรอนานร่วมชั่วโมง มาทีผู้โดยสารแน่นมากๆ จนแทบไม่มีที่ยืน ผมขึ้นป้ายแถวแยกประชานุกูลครับ อยากฝากให้ปล่อยรถวิ่งถี่ๆ หน่อยครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนไปทำงาน ไปเรียนหนังสือกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.