การให้บริการรถขสมก.สาย 207

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จุดจอดรับส่งผู้โดยสารจากต้นทาง เป็นจุดที่ไม่สะดวกทั้งที่มีผู้ต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเวลาที่รถเมลล์มาถึงปลายทาง จะเปลี่ยนป้ายเป็นเอ้าอู่ตลอด บางครั้งก็วิ่งรถในเวลาใกล้เคียงกัน แล้วก็ทิ้งช่วงนาน พอถึงปลายทางก็ติดป้ายเข้าอู่เกือบทุกคัน ขับรถเหมือนไม่สนใจผู้ที่จะใช้บริการ จอดชืดขวาบริเวณหน้าราม1

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ