การให้บริการทางเว็บไซต์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นเว็บไซต์ที่เน่าที่สุด เท่าที่เคยใช้มาในชีวิต เว็บเถื่อน ทุนน้อยกว่านี้ ยังสร้างการทำงานบนเว็บ ได้ดีกว่านี้ไม่รู้ตั้งกี่เท่า ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ