การให้บริการตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ รายสัปดาห์/เดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ระบบแบบใหม่ทำให้ยุ่งยากมาก แถมยังหาซื้อตั๋วยากมาก พนักงานไม่ให้บริการขายเลย แม้กระทั้งที่อู่ (ช้างสามเศียร) พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการขาย ทำให้ไม่สามารถซื้อได้

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารให้นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายบนรถทุกคัน และตามจุดจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายเดิมที่เคยจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแบบบกระดาษ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณที่แนะนำบริการ