การให้บริการของรถสาย 166

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่เข้าใจคำว่ามาตรฐานการให้บริการของรถเมล์สายนี้ เนื่องจากบางครั้งก็ไม่เปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้น เนื่องจากอ้างว่ามาตรฐาน จึงไม่เปิดให้ขึ้นนอกป้าย อันนี้ก็เข้าใจครับแต่บางทีอยู่ในป้ายรถเมล์แท้ๆ ก็ไม่จอดไม่เปิดประตูให้ ยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้ 20/9/2560 เวลา 6:50 น. โบกรถเมล์ 166 ป้ายท่าน้ำปากเกร็ด ทั้งที่ยังอยู่บริเวณป้ายรถเมล์แท้ๆ แต่ก็รีบเร่งเครื่องออกไปไม่รับผู้โดยสาร เราเองก็ต้องรีบไปทำงานจึงต้องวิ่งตามไปขึ้นอีกป้ายหนึ่ง หน้าปากซอยวัดกู้ แต่ก็ยังจะเร่งเครื่องไปจอดที่ท้ายป้ายรถเมล์ ไม่รู้จะรีบไปไหน ถ้าหากผมรีบวิ่งตามไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน ใครจะรับผิดชอบครับ หมายเลขรถ 7-3080 , 12-2791

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ หากผลดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 166 เบอร์ข้างรถ 7-3080 วันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานขับรถคันดังกล่าว ให้ดูแลผู้โดยสารในการขึ้น-ลงรถให้เรียบร้อยก่อน ถึงนำรถออกจากป้ายได้ และให้ขับรถด้วยความสุภาพเรียบร้อย และทางหน่วยงานได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถคันดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ