การให้บริการของพนักงานเก็บเงินที่ปฏิบัติต่อผดส.ที่ถือบัตรรายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง รู้สึกไม่ดีค่ะ ที่การให้บริการของพนักงานเก็บเงินที่ปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ถือบัตรรายเดือน,รายวีค นอกจากไม่เช็คบัตรแล้ว ไม่ควรแสดงสีหน้าหรือกิริยาที่หมางเมินและมองผ่านผู้โดยสาร ทำเป็นมองไม่เห็นเลยนะคะ โดยเฉพาะรถเมล์ สาย A1-A3 เพราะส่วนใหญ่พนักงานยิ้มแย้ม ตรวจสอบเช็คบัตรเกือบทุกคนค่ะ มีแค่บางท่านเท่านั้น ที่แสดงกิริยาดังกล่าว ฝากถึงสายรถเมล์อื่นๆด้วยค่ะ รบกวนผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารพิจารณา อบรมพนักงานด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ