การให้บริการของกระเป๋ารถเมล์สาย 516

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้องค์กรอบรมหลักการบริการให้แก่กระเป๋ารถเมล์สาย 516 ทะเบียน 12-279 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15:55 น. ป้ายรถเมล์ศรีประวัติ เรื่องการควบคุมอารมณ์และคำพูดซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของงานบริการ โดยเหตุเกิดจากผู้โดยสารลุกออกจากที่นั่งช้า ขณะที่รถเมล์จอดป้ายและคนกำลังลง กระเป๋ารถเมล์แสดงคำพูดเชิงตำหนิและแสดงความหงุดหงิดถือเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานบริการ ขอให้ทบทวนและควบคุมการแสดงออกของตนเองมากกว่านี้ เข้าใจว่าการทำงานมีความเครียด แต่ในช่วงเวลาทำงานควรมีความ professional กับงานที่ทำ แล้วรถเมล์ของขสมก.จะน่านั่งมากกว่าที่เป็นตอนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ