การให้บริการของกระเป๋ารถเมย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมย์สาย 33A-24 ทะเบียน 14-5973 พนักงานเก็บเงินพูดจาไม่ไพเราะ ไม่เหมาะสมกับผู้โดยสายเลยด่าด้วยคำหยาบคาย ผู้โดยสายขึ้นผิดสายก็ด่าทอและแดกดันเขาซึ่งเขาก็เป็นคนแก่แล้ว ชอบเสียงดังโวยวาย คนขับรถก็ขับช้าประมาณ 20 ได้เข็มไมที่วิ่งไม่รีบร้อนวิ่งตามสบาย กระเป๋าด่าสามีคนขับดังลั่นรถเมย์ ผู้โดยสายต่างก็ส่ายหัวเขาก็ไม่สนใจใครทั้งสิ้น ทางบริษัทควรอบรมพนักงานการให้บริการนิดนึงนะค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ