การใช้บัตรเดบิตจ่ายค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การใช้บัตรเดบิตจ่ายค่าโดยสารไม่ได้ สาย 134 ซึ่งเป็นบัตรเดบิตที่มีรูปสัญลักษณ์ WiFi ขอให้ปรับปรุงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการรถรับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางครั้งต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ