การใช้งานบัตรรถเมล์ BMTA

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. (โดยประมาณ) โดยสารรถเมล์ครีม-แดง สาย 25 (11-8454) (3-40220) จากป้ายกรมอุตุ (ขาเข้า) ชำระด้วย - บัตรรถปรับอากาศ จ่ายชำระล่วงหน้ารายเดือน ตั้งแต่วันที่ 31/01/2567 จำนวนเงิน 1,020.- บาท แต่เครื่องไม่สามารถ อ่านและชำระได้ (ติงไปว่า เครื่องมีปัญหาหรือไม่ กระเป๋ายืนยันว่าไม่มีปัญหา) กระเป๋า ทำหน้าที่อย่างดีโดยให้แตะชำระเกิน 3 ครั้ง แต่ก็ยังจ่ายไม่ได้ (ก่อนหน้านี้ใช้งานเดินทางจาก เทเวศน์ มา บางนา) ขณะนั้นมีนายตรวจอยู่บนรถด้วยพอดี จึงแสดงหลักฐานการจ่ายเงินล่วงหน้าเข้าบัตร และชี้แจง (นายตรวจบอกให้ติดต่อ ธนาคารที่ดำเนินการ ซึ่ง ใช้มาเป็นวันที่ 9 แล้ว ปกติดี) กระเป๋าไม่เชื่อและบอกว่า ยอดต้องจ่ายเข้า 01/02/2567 ซิ ? ทั้งนี้จะให้จ่ายเงินค่าโดยสาร 8 บาท ทางผู้โดยสารจึงขอไม่ชำระเพิ่ม และบอกว่าจะแจ้งเข้าส่วนกลางค่ะ ทั้งนี้ อยากให้ทางหน่วยงานประสานงานกันภายใน เรื่องข้อมูลการเติมเงินในบัตร การใช้งานบัตร ไม่ใช่มาโต้แย้งผู้โดยสาร เหมือนกับว่าทางผู้โดยสารไม่ทราบข้อมูลใดเลย การที่คนเราจะใช้งานบริการ หรือจ่ายเงินไปเพื่อสิ่งใด ย่อมต้องศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี จากเหตุการณ์นี้ ดีที่เป็นการโดยสารระยะสั้น หากต้องเดินทางไประยะไกล จะเกิดเหตุใดขึ้นอีกก็ไม่ทราบได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบGPS ให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้เรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพและให้คำแนะนำบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)