การใช้งานบัตรกับพนักวานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชอบการใช้บัตรรถเมล์ สาย 510 เนื่องจากสะดวกกรณีไม่ได้เตรียมเงินพอดีกับค่าโดยสาร หมดปัญหาไม่มีเงินทอน และสามารถเติมเงินเข้าบัตรได้ง่ายหลายช่องทางและได้ตลอดเวลา . แต่อยากให้ พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถ "แจ้งยอดคงเหลือในบัตรแก่ผู้โดยสารทุกครั้ง" เพราะเราไม่สามารถเช็คยอดเงินในบัตรได้ !! . ผู้โดยสารอย่างเราเติมเงินลงบัตรได้ แต่เช็คยอดไม่ได้ นอกจากพนง.ที่แตะบัตรจะเห็นยอดเงินคงเหลือในบัตรจากหน้าจอเครื่อง บางคันเราสอบถามว่าเงินในบัตรเหลือเท่าไหร่คะ? พนักงานกลับตอบว่า ถ้าเงินเหลือก้แตะได้ หรือบางคันแตะบัตรเสร็จก็เดินไปเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรม กำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่่สุภาพ และแจ้งยอดคงเหลือในบัตรให้ผู้ถือบัตรทราบทุกครั้ง เพื่อสร้างความสะดวกและประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หากพบเห็นพนักงานที่ไม่สุภาพ กรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ