การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตั้งแต่ได้ข่าวพอทราบว่าเกี่ยวกับบัตรโดยสารจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบัตรแบบใหม่ และอยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ของ ขสมก.เอง , FB : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสิ่งสำคัญไม่ได้ คือบนรถโดยสารการประชาสัมพันธ์ควรขึ้นบนจอ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โฆษณาที่ปัจจุบันซึ่งดูแล้วโฆษณาไร้สาระมากเช่น สมัครงาน-ร้านขายก๋วยเตี๋ยว-คนดีไม่มีที่จะยืน ซึ่งมองแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นอย่างสูง เอาโฆษณาบัตรโดยสารของธนาคารสีฟ้าจะโอเคกว่า หวังว่าเป็นประโยชน์มากๆ ที่ได้รับข่าวสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขและปรับปรุง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ