การแสดงเส้นทาง เวลาสอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาระบุสายรถเมล์ ควรให้มีแผนที่แสดงเสันทางที่รถวิ่งผ่านเช่นเดียวกับ กูเกิลแมพ จะได้ดูง่ายและดูทันสมัย