การแก้ปัญหารถขาดระยะของสาย 129

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้จัดการสาย 129 (ทั้ง ปอ. และธรรมดา) อยากเรียนเสนอแนะการให้บริการรถสาย 129 ซึ่งเป็นรถสายยาวที่วิ่งในเส้นทางรถติดอย่างมาก ปัจจุบัน ผู้โดยสารที่รอปลายที่ป้ายปากทางจักรพงษ์ และป้ายสุดท้ายโรงเรียนสุรศักดิ์ จะประสบปัญหาเนื่องรถขาดระยะเป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วงเย็นตั้งแต่ 16.30 น. พอรถ 129 มากลับขึ้นไม่ได้เพราะรถเต็มพนักงานโดยสารจะแจ้งผู้โดยสารให้รอคันถัดไป เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่ผมใช้บริการมา 4 เดือน บางวันผมใช้เวลารอรถจนถึงได้ขึ้นรถประมาณ 1 ชั่วโมง ผมอยากเรียนเสนอวิธีแก้ปัญหา อยากให้ทาง ขสมก ส่งผู้ตรวจการมาลองประเมินสถานการณ์ของจุดที่ผมแจ้งในช่วงเย็นเลิกงาน ซึ่งหากเป็นไปได้น่าจะลองพิจารณาใช้รถระยะสั้นโดยใในลักษณะรถเสริมที่มาจากบางเขนสุดระยะที่ดินแดงแล้วยวนกลับบางเขน เป็นเริ่มจากประมาณสุทธิสาร ขึ้นทางด่วนลงเพียงบางนาแล้ววนกลับไปสุทธิสาร ในช่วงเวลา 17.00 - 19.00 น. น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้ระดับหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็น ปอ. เป็นรถครีมแดงธรรมดาก็ได้ เพราะแม้ยังไม่ถึงที่หมายแต่ก็ยังสามารถเดินทางต่อด้วยรถสายอื่นต่อได้แทนที่จะต้องรอรถจนกว่าจะขึ้นได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้