การเพิ่มป้ายไฟฯ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใคร่ขอรบกวนผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่อง การเพิ่มสัญญลักษณ์หน้ารถเมล์ที่วิ่งในเวลากลางคืน เนื่องจากปัจจุบันมองไม่เห็นในระยะสายตาปกติ ควรมีมีการเพิ่มแถบไฟหน้ารถด้านบนสุดรอบตัวเลขประจำสายต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการมองเห็นและการโบกรถเพื่อจอดรับส่งฯ ปกติป้ายรถเมล์มักมีรถอื่นจอดกีดขวางอยู่ ทำให้พขรไม่สะดวกในการเข้าป้ายเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ป้ายรถเมล์ตั้งขึ้นเพื่อให้รถเมล์บริการประชาชนเป็นหลัก ควรแนะนำพขร.ให้ตระหนักในข้อนี้ พขร.มีศักดิ์และสิทธิ์เต็มที่ในการให้สัญญาณให้รถอื่น ๆ ออกจากป้ายรถเมล์ได้เต็มที่เพื่อการบริการที่สมบูรณ์แบบ ปัจจุบันอีกปัญหาที่เจอคือการที่รถเมล์ในรอบกลางคืนมักไม่จอดรับ ทั้งที่โบกในระยะพอควร และอยู่ในบริเวณที่เป็นป้ายรถเมล์ ทำให้ต้องรอสายต่อไปนานมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 0200-0400 น.ในแต่ละวันควรมีบริการรถเมล์ที่มีระยะถี่มากกว่านี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรถบริการฟรีก็ได้ค่ะ บางทีมาแล้วยังไม่จอดรับอีกทั้งที่โบกตรงป้าย ในส่วนการของการบริการถเมล์ฟรี บริการดีมากทุกสายค่ะ แต่ใคร่ขอเสนอแนะให้บริการฟรีเฉพาะผู้ถือบัตรประชาชนไทยได้ไหมคะ เพราะปัจจุบันต่างด้าวเยอะมากเกินไป