การเพิ่มจำนวนคัน สาย 140 ในรอบดึก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในช่วง 19.00 - 21.00 น. ควรเพิ่มจำนวนคันนะครับ โดยเฉพาะตรงตลาดนีนอน คนรอแน่นมาก และนาามากกว่สคันนึงจะมา พอมาจริงๆก็ไม่ได้ขึ้น เพราะคนเต็มก่อน รบกวนเถอะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ