การเปิดเพลงบนรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนเบาเสียงเพลง ของรถสาย R26 (รพ.รามา-ศูนย์แพทย์จักรีนฤบดินทร์) หากเบาไม่ได้ รบกวนปิด หรือให้ พขร. ใส่หูฟังแทนนะครับ ขอบคุณครับ