การเปลี่ยนพนักงานขับรถ ขสมก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่า ทำไมต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถซึ่งเคยขับรถสายประจำไปขับสายอื่นแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคอยรถของผู้โดยสาร เนื่องจากการเปลี่ยนพนักงานขับทำให้พนักงานบางรายขับรถช้าทำให้ไปทำงานไม่ทันเวลา จึงอยากให้ยกเลิกการเปลี่ยนพนักงานขับรถให้ขับให้กลับมาขับสายประจำ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณอย่างสูง