การเติมแก๊สของรถเมลล์สาย 170

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ ปอ.สาย170 จะต้องเติมแก๊ซที่ปั้ม NGV ของปตท. ที่เส้นพุทธมณฑลสาย 4 ทุกคันทุกครั้งทุกเวลา ทำไมไม่ส่งผู้โดยสารให้เสร็จสิ้น แล้วจึงค่อยนำรถออกไปเติม ขอสอบถามเพราะความสงสัย เนื่องจากบางครั้งก็เข้าใจผู้ประกอบการ บางครั้งก็รู้สึกเสียเวลาของผู้โดยสาร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 170 เติมแก๊สนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ