การเดินรถไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย140 วิ่งขาไปอนุสาวรีย์น้อยมากในช่วงเช้า ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ ล่าช้า กรุณาแก้ไขปัญหานี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)