การเดินทางไปสำเพ็ง2

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ดิฉันอยากทราบว่าจะเดินทางไปสำเพ็ง2โดยรถเมล์ โดยดิฉันอยู่ตรงตลาดบางปะแก้ว จะสามารถขึ้นรถเมล์สายอะไรได้บ้างคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า จากตลาดบางปะแก้วไปสำเพ็ง 2 ให้โดยสารรถสาย 209 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ