การเดินทางจากสายใต้ใหม่กับหมอชิต ไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีอะไรใกล้กว่ากัน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางการเดินทางระหว่างสายใต้ใหม่ กับหมอชิตอะไรใกล้กว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และใช่เวลาในการเดินทางนานไมคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.สายใต้ให้ใกล้กว่าใชสาย 146 ลงที่เพชร ต่อ91ก หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ